Bút Đo Độ Rung

BÚT ĐO ĐỘ RUNG TV200/220/260A VIBRATION PEN TIME

Liên hệ

Dùng dò tìm nhanh hỏng hóc của motor, quạt điện, bơm, máy nén…
BÚT ĐO ĐỘ RUNG TV260A TIME VIBRATION PEN

Liên hệ

Phím A.V.D được thêm vào, thao tác thuận tiện hơn TV260 Dùng…
BÚT ĐO ĐỘ RUNG TV200/220/260A VIBRATION PEN TIME

Liên hệ

Dùng dò tìm nhanh hỏng hóc của motor, quạt điện, bơm, máy nén…
BÚT ĐO ĐỘ RUNG TV260A TIME VIBRATION PEN

Liên hệ

Phím A.V.D được thêm vào, thao tác thuận tiện hơn TV260 Dùng…

Top